top of page

Gezocht: Een voorzitter van en voor De Berk

De Berk is het buurtcentrum in het hart van Selwerd. Als sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw bestaat De Berk als centrum van verschillende activiteiten voor de bewoners van Selwerd.

Tegenwoordig voorziet De Berk in zeer uiteenlopende behoeften van de bewoners van Selwerd en omstreken. De activiteiten lopen uiteen van bingoavonden tot Spaanse les en van Franse les tot hobbyclub.

Al deze activiteiten worden gerealiseerd door de inzet van een professionele beheerder, vrijwilligers en natuurlijk ook docenten.

Deze groep wordt bijgestaan door een kwalitatief stevig bestuur, bestaande uit een secretaris, een penningmeester en een bestuurslid. Wat De Berk mist is een voorzitter. Door omstandigheden heeft de nieuw aangetrokken voorzitter recent de functie moeten neerleggen.

De taken van de voorzitter zijn voornamelijk:

 • Teambuilding binnen het bestuur

 • Eens in de 6 à 8 weken de bestuursvergadering voorbereiden en voorzitten

 • Het onderhouden van de contacten met andere sociaal-culturele voorzieningen in het stadsdeel Noordwest

 • De contacten met de gemeente (eenmaal per jaar) onderhouden

 • Externe representatieve contacten

 • Uiteraard is het je gezicht laten zien in De Berk ook een goede zaak.
   

We zoeken een enthousiaste voorzitter die de nu ingeslagen weg kan voortzetten en liefst in Selwerd woont.

Heb jij interesse, dan zien wij je reactie gaarne tegemoet.

 

Wijkcentrum der Berk, Berkenlaan 238, 9741 JV Groningen, Nederland

beheer@wijkcentrumdeberk.nl // s.buwalda@hotmail.com

Telefoon beheerder: 06 -127 794 70 bel gerust voor meer informatie!

 

Gezocht een penningmeester

Wij zijn met enige spoed op zoek naar een enthousiaste penningmeester, welke het leuk lijkt om in ons team een steentje te willen bijdragen. Ons wijkcentrum is kleinschalig en biedt onderdak aan diverse leuke activiteiten. Door het vertrek van de huidige penningmeester zoeken wij een nieuwe penningmeester.

 

Taken en werkzaamheden:

 • De penningmeester beheert het geld van de stichting. 

 • Bijhouden van de financiën.

 • Eens in de 6 à 8 weken de bestuursvergadering

 • Doen en ontvangen van betalingen.

 • Maken van het financieel jaarverslag en een begroting.

 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van een begroting.

Vaardigheden en kwaliteiten:
Vermogen om in teamverband te werken.
Goede sociale eigenschappen.
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Gevoel voor humor.

Heb jij interesse, dan zien wij je reactie gaarne tegemoet.
 

Wijkcentrum der Berk, Berkenlaan 238, 9741 JV Groningen, Nederland

beheer@wijkcentrumdeberk.nl // s.buwalda@hotmail.com

Telefoon beheerder: 06 -127 794 70 bel gerust voor meer informatie!

Anker 1
bottom of page